Tolmačenje

Tolmačenje v in iz naslednjih jezikov:

Angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, slovenščina, ruščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina...

Cene ne vključujejo DDV.

Upošteva se 15 minutna toleranca. Pri tolmačenju, ki je daljše od 1 ure sta vedno dva tolmača.

Ekipa prevajalcev, lektorjev in tolmačev

Naša ekipa zagotavlja visoko strokovno raven, saj so tudi prevajalci in tolmači za institucije Evropske unije. Je dobro seznanjena z evropsko in slovensko terminologijo na področju financ, prava, tehnične dokumentacije, patentov, kmetijstva, varstva okolja, liberalizacije trgov, prometa, konkurence in farmacije, prav tako so tolmačili in prevajali za posamezna ministrstva (za finance, kmetijstvo, okolje, delo, zdravje, pravosodje, ...) ter različne slovenske državne organe. Naši tolmači so dodatna usposabljanja opravili v Bruslju, kar je dodatna garancija, da pri nas kakovost tolmačenja nikoli ni prepuščena naključju.