Pisno prevajajnje

Prevajanje v in iz naslednjih jezikov:

Angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, slovenščina, ruščina, hrvaščina, srbščina, makedonščina...

Cene ne vključujejo DDV.

Stran/A4 obsega obračunsko stran čistopisa besedila prevoda (1500 znakov brez presledkov).

Če šteje besedilo celotnega prevoda nad 750 natisnjenih znakov brez presledkov, se obračuna cela stran, ko je znakov manj, pa se obračuna pol strani.

Prevajanje reklamnih besedil se obračuna dvojno prevajanje sloganov pa kot ena stran.

Posebej zahtevno je tisto strokovno besedilo, kjer gre za terminološko zahtevnost ali težko razumljivost izvirnika.

Sodno overjeni prevodi: najmanjša obračunska enota je ena stran.

Lektoriranje prevoda znaša 15 % do 50 % od osnovne cene, odvisno od zahtevnosti lekture.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika.

Dodatek za nujnost je 50 %, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30 % večji od norme in 100 % za zelo nujen prevod, kadar je dnevni učinek prevajalca do 60 % večji od norme. Norma je pet (5) strani prevoda v slovenski jezik na dan ali štiri (4) strani prevoda v tuj jezik na dan. Pri izračunavanju dnevnega učinka prevajalca se ne šteje dan prevzema in dan oddaje, konec tedna in prazniki. Če besedilo, ki je poslano v prevod, ni v ustrezni elektronski obliki, se zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 % osnovne cene.

Avtomatizirana obdelava prevodov

Naj poudarimo, da uporabljamo v celoti avtomatizirano obdelavo prevodov. Računalniško podprto prevajanje zviša kakovost prevodov (poenotenje terminologije), poveča zmogljivost (več prevedemo v krajšem času) in zmanjša naročnikove stroške. Če je gradivo v elektronski obliki, Vam lahko zelo hitro sporočimo točen strošek prevoda. Razpolagamo z vso tehnično opremo za skeniranje, OCR in Spelling v primeru izvirnikov v trdi kopiji, da jih lahko sorazmerno hitro pretvorimo v elektronsko obliko za prevajanje s programsko opremo Trados. Trados poleg datotek iz programov Word, Excel, PowerPoint in Visio podpira tudi FrameMaker, InDesign, QuarkXPress, PageMaker, formate html in xml, kar je zelo pomembno pri grafičnih postavitvah, kjer se spremeni samo vsebina teksta, oblika pa ostaja enaka. Možna je tudi obdelava datotek v formatu pdf, tif,...

MintShare portal

Sistem za varno izmenjavo datotek in avtomatično vračilo končnim uporabnikom. Administrator prevodov na strani podjetja izpolni zahtevek in vnese končnega uporabnika. Ko je datoteka prevedena, se avtomatično vrne končnemu uporabniku, glej sliko. S tem se avtomatično skrajša čas pri vračilu, administrator na strani podjetja pa se v celoti razbremeni. Administrator pa ima v vsakem trenutku celoten pregled nad dogajanjem, končni uporabnik pa vidi samo svoje datoteke. Možni sta dve varianti, ena z zaklenjenimi IP (večja varnost) dostop možen samo iz omrežja podjetja in z nezaklenjenim IP. Za omenjeno rešitev smo v maju 2014 prejeli priznanje za inovacijo s strani GZS – Zbornica osrednjeslovenske regije.