Lektoriranje

Lektoriranje naslednjih jezikov:

Angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, slovenščina, ruščina, hrvaščina, srbščina ...

Cene ne vključujejo DDV.

Stran/A4 obsega obračunsko stran čistopisa besedila prevoda (1500 znakov brez presledkov).

Če šteje besedilo celotnega prevoda nad 750 natisnjenih znakov brez presledkov, se obračuna cela stran, ko je znakov manj, pa se obračuna pol strani.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika. 

Lektoriranje prevoda znaša 15 % do 50 % od osnovne cene, odvisno od zahtevnosti lekture.

Dodatek za nujnost je 50 %, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30 % večji od norme in 100 % za zelo nujen prevod, kadar je dnevni učinek prevajalca do 60 % večji od norme. Norma je pet (5) strani prevoda v slovenski jezik na dan ali štiri (4) strani prevoda v tuj jezik na dan. Pri izračunavanju dnevnega učinka prevajalca se ne šteje dan prevzema in dan oddaje, konec tedna in prazniki.

Če besedilo, ki je poslano v prevod, ni v ustrezni elektronski obliki, se zaračuna strošek pretvorbe v ustrezno elektronsko obliko v višini 10 % osnovne cene.