O Mintu

Naša vizija:

 • biti partnerji in podpora najuspešnejšim in prepoznavnejšim slovenski podjetjem ter posameznikom, ki potrebujejo dodatna jezikovna znanja, poslovne veščine in mednarodne certifikate,
 • biti del mozaika uspešnih in zahtevnih, ki cenijo kakovost, zanesljivost, izkušnje in naše veselje do dela, ki je nalezljivo;
 • postati želimo prepoznaven center za mednarodno izobraževanje učiteljev tujih jezikov, vpeti v formalno in neformalno izpopolnjevanje.

Naše poslanstvo:

 • spodbujati in uresničevati odličnost v jezikovnem izobraževanju,
 • zagotavljati visoko kakovost, uvajati novosti pri učenju jezikov,
 • postavljati visoke standarde in pričakovanja udeležencem,
 • povezovati najboljše domače in tuje znanje,
 • omogočiti kontinuirano izobraževanje svojim predavateljem.

Pomembni mejniki:

 • 1996 odpremo moderno jezikovno šolo v centru Ljubljane
 • 1999 predstavimo in začnemo z inovativnim učenjem na daljavo prek videokonference
 • 2000 postanemo izpitni center za javno veljavne izpite iz tujih jezikov Državnega izpitnega centra (DIC)
 • 2002 pridobimo licenco za italijanske izpite AIL
 • 2003 postanemo izpitni center za ameriški izpit TOEIC in francoski TFI
 • 2004 smo med ustanovnimi člani Sekcije jezikovnih centrov v okviru GZS
 • 2006 januarja postanemo člani mednarodne mreže kakovostnih šol International House World Organisation (IHWO)
 • 2006 avgusta pridobimo licenco Univerze Cambridge za izobraževanje učiteljev po programu CELTA
 • 2007 se nam pridružita jezikovni šoli CTJ in Palatin
 • 2008 postanemo izpitni center Univerze Cambridge za izpite KET, PET, FCE, CAE, CPE, BEC za odrasle in izpite za otroke Starters, Movers in Flyers in smo edini ponudnik Cambridgeovih izpitov v računalniški obliki
 • 2011 pridobimo licenco za izvajanje poslovnih testov Bulats za angleščino, nemščino, francoščino in španščino


Jezikovni center Mint se je leta 2006 na povabilo International House World Organisation (IHWO) pridružil skupini, ki danes šteje že preko 150 elitnih šol s 60-letno tradicijo v več kot 50 državah. Od tedaj se imenujemo Mint International House Ljubljana ali skrajšano Mint IH Ljubljana.

Ponosni smo, da smo kot edina šola v Sloveniji izpolnili stroge kriterije kakovosti, ki zajemajo področja poučevanja in izobraževanja učiteljev, poslovanja s tečajniki in strankami, ravnanja z zaposlenimi in organizacije podjetja. Povezani z IHWO in kot pooblaščeni izpitni center z Univerzo v Cambridgeu povezujemo najboljše domače in tuje znanje in vselej si bomo prizadevali, da ostanemo eden največjih in najkakovostnejših ponudnikov jezikovnega izobraževanja v Sloveniji. Naši zanimivi in raznoliki programi so v skladu z evropsko priporočilno lestvico. Programe smo dopolnili z naprednimi pedagoškimi in tehnološkimi pristopi, ki učenje naredijo zabavno in učinkovi