Splošni prodajni pogojii

Spletno trgovino mint.si izvaja podjetje:

Mint International, d.o.o., Dunajska 22, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 99691469, Matična številka: 1900218, Okrožno sodišče v Ljubljani št.: 1/38942/00, Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, Dejavnost po ZGD: 85.590, Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na gumb »Registriraj me« dovoljujete, da Mint International, d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje.

Mint International, d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po e-pošti zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

Kupec lahko: odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne knjigo v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški so navedni pri posameznih sklopih posebej.

Če ste izvedli prijavo oz nakup na recepciji jezikovnega centra Mint International, d.o.o. odpoved ni možna.

Potrditev naročila

S klikom na gumb "zaključi" v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili po e-pošti na naslov, ki ste ga navedli pri registraciji. Če imate vprašanja ali težave, se lahko vedno obrnete na nas:  info@mint.si. S klikom na gumb »Strinjam se Splošnimi prodajnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom tu navedenih pogojev in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini mint.si varen.

Vse varne https strani so zaščintene z 128/256 bit-nim RapidSSL certifikatom.

 

Jezikovni tečaji 

Samoplačniki, otroci, dijaki in študenti

Celotno šolnino za semestrske skupinske tečaje se mora poravnati ob vpisu.

Zaradi nezadostne zasedenosti (manj kot 4 udeleženci) tečaj odpovemo; morebitna že vplačana sredstva v tem primeru brezobrestno povrnemo.

Prijavitelj lahko odpove izobraževanje v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR.

Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International, d.o.o. odpoved ni možna, V primeru odpovedi ali prekinitve izobraževanja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil(a) izvajalca in poravnal(a) ustrezne stroške. 

S prijavo na tečaj dovoljujem, da jezikovnI center Mint objavi fotografije in/ali posnetke tečajnikov (tudi otrok) na svojih spletnih straneh, tiskovinah in ostalih družabnih omrežjih.

Pravne osebe in s.p.

Rok plačila 15 dni. Zaradi nezadostne zasedenosti (manj kot 4 udeleženci) tečaj odpovemo; v tem primeru brezobrestno povrnemo vplačana sredstva. Žigosana prijavnica ali pijava prek e-pošte velja kot naročilnica. V primeru odpovedi ali prekinitve izobraževanja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil(a) izvajalca in poravnal(a) ustrezne stroške. 

Aktivne počitnice v Ljubljani

Prehrana: če ima otrok posebne prehranjevalne potrebe (vegetarijanska prehrana, alergije ...) to prosimo navedite ob prijavi.

S prijavo na tečaj dovoljujem, da jezikovnI center Mint objavi fotografije in/ali posnetke mojega otroka z Aktivnih počitnic na svojih spletnih straneh, tiskovinah in ostalih družabnih omrežjih.

Pridržujemo si pravico, da učenca/ko, čigar/katere obnašanje ni primerno, predčasno pošljemo domov. V takih primerih vam ne povrnemo šolnine.

Osebje jezikovnega centra Mint ne prevzema odgovornosti v primerih dajanja zdravil in ostalih medicinskih pripomočkov. V težjih primerih se pokliče 112.

 

Izpiti

Cambridge English

Urnik izpitov in rezultati: Po e-pošti boste najkasneje dva tedna pred datumom pisnega izpita prek Cambridge English prejeli t. i. Confirmation of Entry (CoE). V njem bodo datum ustnega izpita, podrobni razporedi in lokacija izpita. Prejeli boste tudi podatke, s katerimi boste lahko prek spleta preverili svoje rezultate. Uspešni kandidati/ke boste potrdila prejeli v enem mesecu po objavi rezultatov.

Pred izpitom in med njim vas lahko kadar koli zaprosimo, da z veljavnim osebnim dokumentom izkažete svojo istovetnost. Ustne dele izpita občasno snemamo (samo zvok), kar Cambridge English omogoča spremljanje kakovosti dela izpraševalcev/k.

Vaše osebne podatke bomo uporabil izključno za organizacijo in izvedbo izpita. Posredovali jih bomo oddelku za izpite Cambridge English, ki jih bo prav tako uporabil samo v zvezi z izpiti.

Če zaradi zdravstvenih okoliščin potrebujete prilagojen izpit, nas morate ob prijavi o tem obvestiti do roka za redno prijavo in poslali vam bomo nadaljnja navodila. Predložiti boste morali zdravniško potrdilo, staro manj kot dve leti.

Izbira partnerja/ke za ustni izpit: obe osebi se morata prijaviti in plačati izpitnino do konca rednega roka za prijavo. Pri spletni prijavi na izpit morata oba kandidata/ki željo izraziti tako, da pošljeta e-pošto na info@mint.si Center si pridržuje pravico, da zaradi organizacijskih razlogov izpit za par izvede v skupini treh. 

Če boste pri prijavi navedli ime šole ali izkoristili popust, ki je namenjen dijakom in dijakinjam posamezne šole, bo o vašem rezultatu obveščena tudi šola.

Če nameravate potrdilo o opravljenem izpitu predložiti prijavi za vizo, vas prosimo, da nas o tem obvestite ob prijavi na izpit.

Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali katerega od njegovih sestavnih delov ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. 

Prijavitelj lahko odpove udeležbo na izpitu v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR za izpite YLE, 40 EUR za izpite KET, PET in BEC Preliminary in 60 EUR za vse ostale izpite Cambridge English. Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International, d.o.o., odpoved ni možna.

Izvedbo izpitnega roka lahko v primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov odpovemo; v tem primeru kandidatu/ki ponudimo možnost opravljanja izpita na eni od morebitnih ostalih lokacij ali na enem od naslednjih izpitnih rokov ali pa brezobrestno povrnemo vplačano izpitnino.

Samo za izpite FCE (brez FCE for Schools), CAE in CPE: Strinjam se, da Mint International, d.o.o., na dan opravljanja pisnega ali ustnega dela izpita posname mojo fotografijo. Strinjam se, da Cambridge English to fotografijo shranjuje na zavarovanem spletnem mestu »Online Results Verification«. Fotografija bo na voljo samo organizacijam/posameznikom, ki jih za to pooblasti kandidat/ka. Na ta način bodo te organizacije/posamezniki lahko preverili kandidatov uspeh na izpitu. S fotografiranjem želi Cambridge English povečati varnost in integriteto izpitov. Brez dovoljenja za fotografiranje pristop k izpitu ni možen.

ÖSD

Ustni del izpita lahko poteka ločeno od pisnega dela – o točnem terminu boste obveščeni naknadno, običajno v tednu ali dveh po preteku roka za prijavo na izpit. Urnik izpitov in rezultati: Obvestili vas bomo o razporedu in lokaciji opravljanja izpita. Uspešni kandidati/ke boste potrdila prejeli v enem mesecu po objavi rezultatov.

Pred izpitom in med njim vas lahko kadar koli zaprosimo, da z osebnim dokumentom izkažete svojo istovetnost. Ustne dele izpita snemamo (samo zvok). Vaše osebne podatke bomo uporabil izključno za organizacijo in izvedbo izpita. Posredovali jih bomo centrali ÖSD, ki jih bo prav tako uporabil samo v zvezi z izpiti.

Če zaradi zdravstvenih okoliščin potrebujete prilagojen izpit, nas morate ob prijavi o tem obvestiti in poslali vam bomo nadaljnja navodila. Predložiti boste morali zdravniško potrdilo, staro manj kot dve leti.

Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali katerega od njegovih sestavnih delov ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. Pri paketih »priprava+izpit« vračilo izpitnine ni možno; na podlagi zdravniškega potrdila boste lahko izpit opravljali na enem od rokov v 12 mesecev od datuma izpita. Prijavitelj lahko odpove udeležbo na izpitu v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 50,00 EUR. Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International, d.o.o. odpoved ni možna. Izvedbo izpitnega roka lahko v primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov na določeni lokaciji odpovemo; v tem primeru kandidatu/ki ponudimo možnost opravljanja izpita na eni od morebitnih ostalih lokacij ali na enem od naslednjih izpitnih rokov ali pa brezobrestno povrnemo že vplačano izpitnino.

AIL – Accademia Italijana di Lingua

Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali ene od njegovih komponent ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. Prijavitelj lahko odpove udeležbo na izpitu  v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR  

Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International, d.o.o. odpoved ni možna

 

Tečaji za učitelje

Cambridge Celta

 

IHCYL
.....