Splošni prodajni pogojii

Spletno trgovino mint.si izvaja podjetje:

Mint International House, d.o.o., Vilharjeva 21, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 99691469, Matična številka: 1900218, Okrožno sodišče v Ljubljani št.: 1/38942/00, Osnovni kapital: 8.763,00 EUR, Dejavnost po ZGD: 85.590, Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini www.mint.si varen.

Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini ...) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga prejmete ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.

Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na gumb »Registriraj me« dovoljujete, da Mint International House, d.o.o. z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z vašimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Mint International House, d.o.o. zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Kadarkoli lahko pisno ali po e-pošti zahtevate, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.
Kupec lahko: odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne knjigo v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški so navedni pri posameznih sklopih posebej. Če ste izvedli prijavo oz nakup na recepciji jezikovnega centra Mint International House, d.o.o. odpoved ni možna.

Potrditev naročila

S klikom na gumb "zaključi" v zadnjem koraku nakupa bomo zajeli vaše naročilo in vas o tem tudi obvestili po e-pošti na naslov, ki ste ga navedli pri registraciji. Če imate vprašanja ali težave, se lahko vedno obrnete na nas:  info@mint.si. S klikom na gumb »Strinjam se s plačilnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom tu navedenih pogojev in da ste bili nanje ob nakupu izrecno opozorjeni. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

Jamčimo, da je vsak nakup v spletni trgovini mint.si varen.

Vse varne https strani so zaščintene z 128/256 bit-nim RapidSSL certifikatom.

Jezikovni tečaji 

Samoplačniki, dijaki in študenti

Samoplačniki, dijaki in študenti imajo možnost plačila v do petih mesečnih obrokih za tečaje v skupinah, za tečaje v paru in individualni pouk pa po dogovoru. Tečaji za otroke se lahko poravnajo v šestih mesečnih obrokih. Prvi obrok se poravna ob vpisu. Zaradi nezadostne zasedenosti (manj kot 4 udeleženci) lahko tečaj tudi odpovemo; morebitna že vplačana sredstva v tem primeru brezobrestno povrnemo. Prijavitelj lahko odpove izobraževanje v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR. Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International House, d.o.o. odpoved ni možna, V primeru odpovedi ali prekinitve izobraževanja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil(a) izvajalca in poravnal(a) ustrezne stroške.

Pravne osebe in s.p.

Rok plačila 15 dni. Zaradi nezadostne zasedenosti (manj kot 4 udeleženci) lahko tečaj tudi odpovemo; v tem primeru brezobrestno povrnemo vplačana sredstva. Žigosana prijavnica velja kot naročilnica. V primeru odpovedi ali prekinitve izobraževanja zaradi bolezni nad 30 dni pisno z dokazili obvestil(a) izvajalca in poravnal(a) ustrezne stroške. 

Aktivne počitnice v Ljubljani

Prehrana: če ima otrok posebne prehranjevalne potrebe (vegetarijanska prehrana, alergije ...) to prosimo navedite ob prijavi. S prijavo na tečaj dovoljujem, da jezikovna šola Mint International House objavi fotografije in/ali posnetke mojega otroka z Aktivnih počitnic na svojih spletnih straneh, tiskovinahin ostalih družabnih omrežjih. Pridržujemo si pravico, da učenca/ko, čigar/katere obnašanje ni primerno, predčasno pošljemo domov. V takih primerih vam ne povrnemo šolnine.

 

Osebje Mint International House ne prevzema odgovornosti v primerih dajanja zdravil in ostalih medicinskih pripomočkov. V težjih primerih se pokliče 112.

Izpiti

Cambridge English

Datume izpitov določi Cambridge English in so nespremenljivi. Ustni del izpita lahko poteka ločeno od pisnega dela – o točnem terminu boste obveščeni naknadno, običajno v tednu ali dveh po preteku roka za prijavo na izpit. Urnik izpitov in rezultati: Obvestili vas bomo o razporedu in lokaciji opravljanja izpita, ko boste prejeli tudi podatke, s katerimi boste lahko prek spleta preverili svoje rezultate. Uspešni kandidati/ke boste potrdila prejeli v enem mesecu po objavi rezultatov. Pred izpitom in med njim vas lahko kadar koli zaprosimo, da z osebnim dokumentom izkažete svojo istovetnost. Ustne dele izpita občasno snemamo (samo zvok), kar Cambridge English omogoča zagotavljanje visoke kakovosti storitve. Vaše osebne podatke bomo uporabil izključno za organizacijo in izvedbo izpita. Posredovali jih bomo oddelku za izpite (Cambridge English), ki jih bo prav tako uporabil samo v zvezi z izpiti. Če zaradi zdravstvenih okoliščin potrebujete prilagojen izpit, nas morate ob prijavi o tem obvestiti in poslali vam bomo nadaljnja navodila. Predložiti boste morali zdravniško potrdilo, staro manj kot dve leti. Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali katerega od njegovih sestavnih delov ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. Pri paketih »priprava+izpit« vračilo izpitnine ni možno; na podlagi zdravniškega potrdila boste lahko izpit opravljali na enem od rokov v 12 mesecev od datuma izpita. Prijavitelj lahko odpove udeležbo na izpitu v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR za izpite YLE, 40 EUR za izpite KET, PET in BEC Preliminary in 60 EUR za vse ostale izpite Cambridge English. Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International House, d.o.o. odpoved ni možna. Izvedbo izpitnega roka lahko v primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov na določeni lokaciji odpovemo; v tem primeru kandidatu/ki ponudimo možnost opravljanja izpita na eni od morebitnih ostalih lokacij ali na enem od naslednjih izpitnih rokov ali pa brezobrestno povrnemo že vplačano izpitnino. Strinjam se, da Mint International House, d.o.o., ki je pooblaščen izpitni center za izpite Cambridge English, na dan opravljanja pisnega ali ustnega dela izpita posname mojo fotografijo. Strinjam se, da Cambridge English to fotografijo shranjuje na zavarovanem spletnem mestu »Results Verification«. (Fotografija bo na voljo samo organizacijam/posameznikom, ki jih za to pooblasti kandidat. Na ta način bodo te organizacije/posamezniki lahko preverili kandidatov uspeh na izpitu).

ÖSD

Ustni del izpita lahko poteka ločeno od pisnega dela – o točnem terminu boste obveščeni naknadno, običajno v tednu ali dveh po preteku roka za prijavo na izpit. Urnik izpitov in rezultati: Obvestili vas bomo o razporedu in lokaciji opravljanja izpita. Uspešni kandidati/ke boste potrdila prejeli v enem mesecu po objavi rezultatov. Pred izpitom in med njim vas lahko kadar koli zaprosimo, da z osebnim dokumentom izkažete svojo istovetnost. Ustne dele izpita snemamo (samo zvok). Vaše osebne podatke bomo uporabil izključno za organizacijo in izvedbo izpita. Posredovali jih bomo centrali ÖSD, ki jih bo prav tako uporabil samo v zvezi z izpiti. Če zaradi zdravstvenih okoliščin potrebujete prilagojen izpit, nas morate ob prijavi o tem obvestiti in poslali vam bomo nadaljnja navodila. Predložiti boste morali zdravniško potrdilo, staro manj kot dve leti. Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali katerega od njegovih sestavnih delov ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. Pri paketih »priprava+izpit« vračilo izpitnine ni možno; na podlagi zdravniškega potrdila boste lahko izpit opravljali na enem od rokov v 12 mesecev od datuma izpita. Prijavitelj lahko odpove udeležbo na izpitu v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 50,00 EUR. Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International House, d.o.o. odpoved ni možna. Izvedbo izpitnega roka lahko v primeru premajhnega števila prijavljenih kandidatov na določeni lokaciji odpovemo; v tem primeru kandidatu/ki ponudimo možnost opravljanja izpita na eni od morebitnih ostalih lokacij ali na enem od naslednjih izpitnih rokov ali pa brezobrestno povrnemo že vplačano izpitnino.

AIL – Accademia Italijana di Lingua

Odjava in povračilo stroškov izpita: Če se izpita ali ene od njegovih komponent ne udeležite ali od prijave odstopite, lahko povračilo 70 % vplačanih stroškov izpita zahtevate le na podlagi zdravniškega potrdila, ki nam ga predložite najkasneje v 21 dneh po datumu izpita. Vašo prošnjo bomo obravnavali v 30 dneh. Prijavitelj lahko odpove udelžbo na izpitu  v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prek interneta, po pošti, po e-pošti) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški znašajo 25,00 EUR  Če ste izvedli prijavo na recepciji jezikovnega centra Mint International House, d.o.o. odpoved ni možna

DELE - Diploma de Español como Lengua Extranjera

Vpisni pogoji

1. Institut Cervantes, v skladu z določbami Kraljevega odloka 1137/2002 z dne 31. oktobra (Uradni list Španije BOE z dne 8. novembra), ki je bil spremenjen s Kraljevim odlokom 264/2008 z dne 22. februarja 2008, je ustanova, odgovorna za izobraževalno, administrativno in ekonomsko vodenje Diplom iz španščine kot tujega jezika, ki jih v imenu Ministrstva za šolstvo izda vodstvo te javne ustanove.
2. Institut Cervantes sprejeme vloge za vpis, ki jih posreduje Izpitni center, priznan s strani Instituta Cervantes, tistih oseb, ki so ob vpisu:
   a) državljani držav, katerih uradni jezik ni španski
   b) so državljani držav, katerih uradni jezik je španski in bivajo v državah, kjer španšcina ni uradni jezik, ob predpostavki, da izpolnjujejo vsaj dva od naslednjih pogojev:
      1. Španšcina ni materni jezik katerega od staršev.
      2. Španšcina ni prvi jezik, ki se ga je naučil/a.
      3. Španšcina ni jezik vsakodnevnega sporazumevanja.
      4. Šolanje v osnovni ali srednji šoli ni potekalo v celoti ali deloma v španščini.
3. Kandidat mora predložiti pravilno izpolnjen vpisni obrazec, osebni dokument s fotografijo in, če je potrebno, zapriseženo izjavo iz točke 2b. Kandidat mora prav tako plačati znesek vpisnine.
4. Mint International House, d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki bi lahko izvirala iz nečitljivih ali napačnih podatkov. Kandidat mora javiti vse spremembe svojih poštnih podatkov, ki bi lahko vplivali na pošiljanje obvestil o izpitih.
5. Kandidat bo Izpitni center seznanil s svojimi posebnimi potrebami, trajne ali prehodne narave, ki bi lahko vplivale na izvedbo kateregakoli dela izpita tako, da bo lahko Izpitni center pravočasno sprejel ustrezne ukrepe in omogočil opravljanje izpita.
6. Znesek vpisnine se povrne v celoti v primeru odpovedi tekom prijavnega roka ali v roku 10 dni od zaključka prijav. Za izredni izpitni rok v avgustu je odpovedni rok 5 dni po zaključku prijav. Če kandidat vpis prekliče v 10 dneh po tem, ko je minil rok za povrnitev celotne vpisnine, se mu vrne 50% vpisnine. Za izredni izpitni rok v avgustu je to 5 dni po preteku roka za povrnitev celotne vpisnine. Za preklice, storjene izven navedenih rokov, se vpisnina ne vrača (prav tako ni možno nadomestilo z drugim izpitnim rokom).
7. Vpis, izveden v določenem Izpitnem centru, daje kandidatu pravico opravljanja izpita zgolj v tem centru ali v tistih prostorih centra, ki se določijo za to. Prenos vpisa ni dovoljen.
8. Če se kandidat izpita ne udeleži, nima pravice do vračila vpisnine niti do nadomestila z drugim izpitnim rokom.
9. Če je zaradi tehtnih razlogov vodja Izpitnega centra ali koordinator Diplom v tej državi primoran prekiniti ali preklicati izpite posameznega izpitnega roka v vseh ali katerem izmed izpitnih centrov, imajo vpisani kandidati pravico do celotnega povračila vplačane vpisnine.
10. Deli izpita DELE, ki obsegajo ustno izražanje in interakcijo in jih kandidati opravijo v obliki pogovora z ocenjevalci, se lahko avdiovizualno snemajo prek elektronskih ali digitalnih medijev, bodisi sistematično ali naključno, z namenom spremljanja dela ocenjevalcev, za izvajanje raziskav in razvoja za izboljšavo izpitov in za pridobitev dodatnih dokumentarnih gradiv v primeru reševanja pritožb. V te namene dajejo kandidati Institutu Cervantes soglasje za snemanje svojih pogovorov in odstopijo Institutu Cervantes za rok, ki presega čas po veljavni zakonodaji in za vse države na svetu, vse pravice do intelektualne lastnine in podob ter druge pripadajoče ustvarjalne komponente.
11. Instituto Cervantes prek mreže koordinatorjev in vodij centrov seznani z ocenami vse kandidate, ki so opravljali izpit. Kandidati, ocenjeni z OPRAVIL, imajo pravico do izdaje ustrezne Diplome. Vsi kandidati imajo pravico do pritožbe in zahteve po reviziji dodeljenih ocen. Zahtevki za vračilo ali za kopije izpitnih pol se ne obravnavajo.
12. Za izdajanje diplom je odgovoren Instituto Cervantes. Prošnje za ponovno izdajo je treba nasloviti na Instituto Cervantes.
13. Odvzem izpita zaradi neprimernega vedenja pomeni za kandidata izgubo pravic do opravljanja izpita za dotični izpitni rok. Kandidat bo izključen in ne bo upravičen do ocene svojega izpita.

S prijavo na izpit izjavljam, da izpolnjujem vsaj dva od spodnjih pogojev:
  • Španščina ni materni jezik katerega od staršev.
  • Španščina ni prvi jezik, ki se ga je naučil/a.
  • Španščina ni jezik vsakodnevnega sporazumevanja.
  • Šolanje v osnovni ali srednji šoli ni potekalo v celoti ali deloma v španščini.

V skladu z določbami Sistemskega zakona 15/1999 z dne 13. decembra o varstvu osebnih podatkov, vas obveščamo, da bodo vaši osebni podatki obdelani in vključeni v datoteko, imenovano Upravljanje izobraževanja, za katero je odgovoren Instituto Cervantes, ki je pri Španski agenciji za varstvo podatkov registriran za upravljanje diplom iz španščine kot tujega jezika. S podpisom prijavnice dovoljujete uporabo svojih podatkov za promocijske in informacijske namene Instituta Cervantes. V vsakem primeru lahko uveljavljate pravico do dostopa, popravljanja, izbrisa in nasprotovanja podatkom tako, da pošljete zahtevo po elektronski pošti na naslov lopd@cervantes.es, po pošti na Instituto Cervantes (C/Alcala 49, 28014 Madrid) oz. jo osebno vročite v tajništvu Instituta Cervantes v Madridu na navedenem naslovu.
 
Za kandidate, mlajše od 14 let: Kot oče/mati/pravni skrbnik dovoljujem, da se podatki mlajšega/e od 14 let vključijo v datoteko, imenovano Upravljanje izobraževanja, za katero je odgovoren Instituto Cervantes, ki je pri Španski agenciji za varstvo podatkov registriran za upravljanje diplom iz španščine kot tujega jezika.

Tečaji za učitelje

Cambridge Celta
.....

IHCYL
.....