ÖSD Österreich - Schweiz - Deutschland

OSD-Pruefungszentrum

Če želite delati v podjetju, ki posluje na nemško govorečih trgih ali morda načrtujete selitev v Avstrijo, Nemčijo ali Švico, boste skoraj zagotovo potrebovali potrdilo o znanju nemščine na zahtevani ravni.

V jezikovnem centru Mint lahko opravljate ÖSD na različnih stopnjah. Čeprav bo znanje v vsakdanjih situacijah predvsem vaša prednost, saj se boste bolje počutili in dobro znašli ob vsakem sogovorniku, pa boste svoje znanje morda morali tudi uradno dokazati. Z opravljenim mednarodnim izpitom ÖSD boste dobili potrdilo za delodajalca ali drugo institucijo.

Preverjanje znanja z izpiti pa je dobrodošlo tudi za vas, saj boste tako povsem prepričani, da nemščino na posamezni stopnji zares obvladate in boste motivirani za nadaljnje učenje in usvajanje znanja.

Izberite izpit

Izpitni rok Prijava do Pisni izpit Ustni izpit Rezultati Kraj Cena

NE SPREGLEJTE: Kratke priprave na izpite

Na voljo so tudi kratke priprave na najbolj priljubljene izpite ÖSD. Več na tej strani.

Pregled izpitov

ÖSD Zertifikat A1 na osnovni ravni preverja jezikovno kompetentnost v znanih situacijah vsakdanjega življenja. Ta izpit je zasnovan za kandidate od 14 let naprej..

ÖSD KID A1 na osnovni ravni preverja jezikovno kompetentnost otrok in mladostnikov v zasebnih, šolskih in neformalnih situacijah. Njegov namen je predvsem dodatna motivacija za nadaljnje učenje. Ta izpit je namenjen učencem v starosti 10 do 14 let.

ÖSD Zertifikat A2 preverja jezikovno sposobnost sporazumevanja na osnovni ravni v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega in poklicnega življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o poznanih in običajnih rečeh. Ta izpit je zasnovan za kandidate od 14 let naprej.

ÖSD KID A2 preverja jezikovno sposobnost otrok in mladostnikov,da se na osnovni ravni sporazumevajo v preprostih rutinskih situacijah vsakdanjega življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o poznanih in običajnih rečeh. Ta izpit je namenjen učencem v starosti 10 do 14 let.

ÖSD Zertifikat B1 preverja sposobnost samostojne rabe jezika v poznanih situacijah vsakdanjega življenja (delo, šola, prosti čas, potovanja ipd.). Ta certifikat se izdaja skupaj z Goethe-Institutom in je namenjen tako kandidatom od 16 let naprej kot tudi mladostnikom od 12 let naprej.

ÖSD Zertifikat B2 preverja jezikovno kompetentnost v komunikacijskih situacijah, s kakršnimi se ne srečujemo samo v vsakdanjiku, pač pa tudi na (pol)javnem in poklicnem področju ter na področju izobraževanja in izpopolnjevanja (šola, študij). Ta izpit je namenjen tako kandidatom od 16 let naprej kot tudi v različici za mladostnike od 14 let naprej.

ÖSD Zertifikat C1 preverja sposobnost kompetentne rabe jezika v različnih situacijah družbenega in poklicnega življenja, pri čemer naj se komunikacija tudi v kompleksnejših zvezah že odlikuje z visoko stopnjo pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji. Ta izpit je namenjen kandidatom od 16 let naprej kot tudi v različici za mladostnike od 14 let naprej.

ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch preverja tako splošno jezikovno kot tudi strokovno jezikovno kompetentnost v situacijah gospodarskega in poklicnega življenja, pri čemer se tu tudi v kompleksnejših komunikacijskih zvezah pričakuje velika stopnja pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji. Ta izpit je namenjen kandidatom od 16 let naprej.

Plačilo izpita

Izpitnino lahko pri prijavi prek spleta poravnate s plačilnimi karticami (Mastercard, Visa, Diners) ali NLB Klikom. Cena vključuje potrdilo o opravljenem izpitu in doseženi stopnji ter DDV.