Izberite izpit

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Izpitni rok Prijava do Pisni izpit Ustni izpit Rezulati Kraj Cena

Mint International House - od 2014 pooblaščeni center za mednarodne izpite ÖSD!

ÖSD - Österreich Schweiz Deutschland

Jezikovni center Mint International House je leta 2014 postal pooblaščeni center za izvajanje izpitov iz nemškega jezika ÖSD (Österreich Schweiz Deutschland).

Izpiti ÖSD:

  • so mednarodno zaželeni in priznani kot dokazilo o znanju nemščine (npr. na trgu dela, za univerze in druge izobraževalne ustanove, za uradne postopke kot dodelitev državljanstva, vizum, dovoljenje za bivanje ipd.);
  • se ravnajo po Skupnem evropskem referenčnem okviru (CEFR) in profilu za nemščino;
  • so komunikativno usmerjeni in preverjajo sposobnost uporabe jezika glede na realne situacije uporabe;
  • so neodvisni od tečajev;
  • so usmerjeni pluricentrično, t.j. upoštevajo se standardne jezikovne različice nemško govorečih dežel Nemčije, Avstrije in Švice;
  • se izvajajo samo v izpitnih centrih ÖSD z licenco s strani usposobljenih izpraševalk in izpraševalcev ÖSD po enotnih merilih.

Pregled izpitov:

A1 Grundstufe Deutsch

na osnovni ravni preverja jezikovno kompetentnost v znanih situacijah vsakdanjega življenja. Ta izpit je zasnovan za kandidate od 14 let naprej in je ponujen tudi za priseljenke in priseljence v Avstriji tudi kot avstrijska varianta (= Z varianta).

A1 Kompetenz in Deutsch 1

na osnovni ravni preverja jezikovno kompetentnost otrok in mladostnikov v zasebnih, šolskih in neformalnih situacijah. Njegov namen je predvsem dodatna motivacija za nadaljnje učenje. Ta izpit je namenjen učencem v starosti 10 do 14 let.

A2 Grundstufe Deutsch 2

preverja jezikovno sposobnost sporazumevanja na osnovni ravni v preprostih, rutinskih situacijah vsakdanjega in poklicnega življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o poznanih in običajnih rečeh. Ta izpit je zasnovan za kandidate od 14 let naprej in je ponujen tudi za priseljenke in priseljence v Avstriji tudi kot avstrijska varianta (= Z varianta).

A2 Kompetenz in Deutsch 2

preverja jezikovno sposobnost otrok in mladostnikov,da se na osnovni ravni sporazumevajo v preprostih rutinskih situacijah vsakdanjega življenja. Pri tem je v središču preprosta in neposredna izmenjava informacij o poznanih in običajnih rečeh. Ta izpit je namenjen učencem v starosti 10 do 14 let.

B1 Zertifikat Deutsch Österreich

preverja sposobnost samostojne rabe jezika v situacijah vsakdanjega in poklicnega življenja, relevantnih posebej za priseljenke in priseljence. Ta izpit je zasnovan predvsem za migrantke in migrante v Avstriji in je ponujen tako za kandidate od 16 let naprej kot tudi v verziji za mladostnike v starosti od 12 do 16 let.

Zertifikat B1 (v modulih)

preverja sposobnost samostojne rabe jezika v poznanih situacijah vsakdanjega življenja (delo, šola, prosti čas, potovanja ipd.). Ta izpit je na voljo tudi modularno, t.j. izpitni moduli branje, poslušanje, pisanje in govorjenje se lahko opravijo neodvisno drug od drugega ob različnih časih. Ta certifikat se izdaja skupaj z Goethe-Institutom in je namenjen tako kandidatom od 16 let naprej kot tudi mladostnikom od 12 let naprej.

B2 Mittelstufe Deutsch

preverja jezikovno kompetentnost v komunikacijskih situacijah, s kakršnimi se ne srečujemo samo v vsakdanjiku, pač pa tudi na (pol)javnem in poklicnem področju ter na področju izobraževanja in izpopolnjevanja (šola, študij). Ta izpit je namenjen tako kandidatom od 16 let naprej kot tudi v različici mladostnikom v starosti od 14 let naprej.

C1 Oberstufe Deutsch

preverja sposobnost kompetentne rabe jezika v različnih situacijah  družbenega in poklicnega življenja, pri čemer naj se komunikacija tudi v kompleksnejših zvezah že odlikuje z visoko stopnjo pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji. Ta izpit je namenjen kandidatom od 16 let naprej kot tudi v različici  mladostnikom v starosti od 14 let naprej.

C2 Wirtschaftssprache Deutsch

preverja tako splošno jezikovno kot tudi strokovno jezikovno kompetentnost v situacijah gospodarskega in poklicnega življenja, pri čemer se tu tudi v kompleksnejših komunikacijskih zvezah pričakuje velika stopnja pravilnosti in specifične primernosti v dani situaciji. Ta izpit je namenjen kandidatom od 16 let naprej.