Španščina za otroke

Španščina je eden izmed največjih svetovnih jezikov, ker je preprosta za učenje in prijetno melodična, pa jo tečajniki običajno takoj vzljubijo. Tudi otroci se radi udeležujejo tečajev španščine – v Mint International House organiziramo tečaje tako za predšolske otroke kot šolarje in dijake, pouk pa je prilagojen njihovi starosti in znanju.

Učitelje, ki poučujejo otroke in mladino, vedno skrbno izberemo glede na osebnostne lastnosti in strokovno znanje, ki ga pri nas še nadgradijo z izpopolnjevanjem po programu International House Certificate in Teaching Young Learners (IHCYL). Učitelji, ki imajo radi otroke in z veseljem poučujejo ter so opremljeni še z dodatnimi mednarodnimi kvalifikacijami, pa so vsekakor jamstvo, da bodo vaši otroci deležni najboljšega. Zavedamo se odgovornosti, saj je mnogim otrokom, sploh predšolskim, to prvi stik s tujim jezikom, ki pomembno oblikuje njihov kasnejši odnos do učenja jezikov.

Tečaji Začetek Dnevi Termin Ure Šol. ur Cena Popust Akcija

Španščina za predšolske otroke

Pouk za predšolske otroke je prilagojen tako, da tuje jezike spoznavajo na način, ki je podoben učenju materinega jezikaskozi pesmi, ki so podkrepljene z gibanjem in gibalno odzivnostjo ter skozi zgodbe, ki jim bodo omogočile spoznavanje "jezikovnih kosov" (chunks of language), ki vodi v celotno razumevanje in rabo jezika. 

Predšolski otroci se najhitreje učijo s posnemanjem, zato se učijo pesmi in ponavljajo besedila, ki jih pripovedujejo junaki v zgodbah. Pouk je interaktiven in zabaven, učitelj pa vključuje tudi različne vire, kot so pesmi, DVD, kartice z napisi in ostali razpoložljivi viri. Tako otroci spoznavajo tuje jezike z Backom Jonom, Čarovnico Winnie, Medvedkom Pujem in drugimi priljubljenimi junaki iz risank in zgodb.

Prilagojeno vsakemu otroku

Vsak otrok lahko v znanju napreduje v tempu, ki je zanj najbolj primeren in naraven. Čeprav program ni zastavljen na pričakovanjih, da bodo otroci po koncu leta znali povedati to ali ono, znali zapeti pesmico ali povedati zgodbico na pamet, končni rezultati ponavadi presežejo še tako drzna pričakovanja.

Španščina za otroke

Pregovor »Več znaš, več veljaš« vsekakor drži tudi v primeru jezikov – z znanjem tujih jezikov se odpirajo nove priložnosti. Morda bo vaš otrok nekoč želel študirati v tujini, potovati po svetu ali celo delati v kateri od špansko govorečih držav – v vsakem primeru mu bo znanje španščine koristilo. 

Ker je učenje tujih jezikov v otroštvu najbolj preprosto in hitro, je dragoceno, če otrok zgodaj začne spoznavati jezik, ki ga želi usvojiti. Učenje španščine v osnovni in srednji šoli res ni obvezno, vseeno pa je vsak dodaten jezik, ki ga otrok obvlada, zanj pomembna prednost.

Tečaj španščine je oblikovan tako, da otroci na sproščen in interaktiven način usvajajo nove besede, spoznavajo osnovna jezikovna pravila in strukture. Namen učenja je pridobiti pravo znanje, ne le morebitno boljšo oceno v šoli.