Nemščina za otroke

Z znanjem nemščine bo imel vaš otrok vedno pomembne prednosti – znašel se bo v različnih situacijah in razumel nemške sogovornike. Prav zaradi geografske bližine nemško govorečih držav in zaradi dejstva, da nemščino kot materni jezik govori največje število prebivalcev Evropske unije, je znanje tega germanskega jezika zelo koristno.

Učenje tujega jezika je v zgodnjih letih najbolj preprosto in učinkovito. Čeprav se marsikateremu odraslemu nemščina zdi težek in nekoliko trd jezik, jo otroci brez težav usvojijo. Zato je priporočljivo začeti zgodaj.

V Mint International House lahko izbirate med različnimi tečaji nemščine glede na starostno skupino otrok in mladine. Tečaji so namenjeni vsem, ki želijo usvojiti ali izboljšati znanje nemščine.

Tečaji Začetek Dnevi Termin Ure Šol. ur Cena Popust Akcija

Nemščina za predšolske otroke

Naš pouk je oblikovan tako, da otroci usvojijo nemščino na podoben način, kot so se naučili materni jezik. Skozi pesmi in zgodbe ter gibanje in gibalno odzivnost spoznajo posamezne jezikovne dele, ki jih vodijo v celotno razumevanje in rabo jezika. Tako se obenem učijo poslušati in razumeti nemško kot tudi govoriti in se sproščeno in jasno izražati.

Predšolski otroci se jezik najhitreje naučijo, saj to poteka sproščeno in s posnemanjem. Zato se učijo pesmi na pamet in ponavljajo besedila, ki jih govorijo junaki v zgodbah. Pomembno je tudi, da določene aktivnosti redno ponavljajo, zato je pouk v skupini temu prilagojen.

Interaktivno učno gradivo

Da je pouk vedno zabaven in otroci kar najbolj sodelujejo, uporabljamo tudi različne vire, kot so pesmi, DVD, kartice z napisi in ostali razpoložljivi viri. V svet nemščine otrokom tako pomagajo vstopiti Bacek Jon, Čarovnica Winnie, Medvedek Pu in drugi priljubljeni junaki iz risank in zgodb.

Prilagojeno vsakemu otroku

Pouk je oblikovan tako, da vsak otrok sledi tempu, ki je zanj najbolj naraven. Končni rezultati pogosto presežejo še tako drzna pričakovanja, najpomembneje pa je, da otrok pri tem vzpostavi pozitiven odnos do učenja in rabe jezika.

Nemščina za otroke

Z znanjem nemščine bodo vašemu otroku odprta marsikatera vrata – tako v zasebnem kot kasneje v poslovnem življenju. Ker je zgodnje učenje nemščine in jezikov enostavno in hitro, je priporočljivo, da otroci začnejo že v osnovni šoli ali celo vrtcu. Tako bodo kot odrasli samozavestni pri sporazumevanju v nemščini.

Bistveno je znanje, ne le ocena

Najpogosteje jezikovne tečaje obiskujejo učenci, ki so že v šoli uspešni in si želijo več. Smiselno pa je, da se jih udeležijo tudi učenci, ki se jim v šoli morda kdaj zatakne. Takrat namesto občasnih inštrukcij bolj priporočamo celoletni tečaj, ki je sistematična podpora delu v šoli in zagotavlja pravo znanje, ne le boljših ocen v šoli.

Izbrani učitelji

Učitelje, ki v jezikovnem centru Mint International House poučujejo otroke in mladino, skrbno izberemo glede na osebnostne lastnosti in strokovno znanje, ki ga pri nas še nadgradijo z izpopolnjevanjem po programu International House Certificate in Teaching Young Learners (IHCYL). Učitelji, ki imajo radi otroke in z veseljem poučujejo ter so opremljeni še z dodatnimi mednarodnimi kvalifikacijami, pa so vsekakor jamstvo, da bodo vaši otroci deležni najboljšega. Zavedamo se odgovornosti, saj je mnogim otrokom, sploh predšolskim, to prvi stik s tujim jezikom, ki pomembno oblikuje njihov kasnejši odnos do učenja jezikov.