Angleščina poslovni tečaji

All inclusive* vključuje jezikovni tečaj, literaturo, morebitni online in DDV *Tečaj v tujini vključuje nastanitev pri družini

Izberite tečaj glede na raven znanja:

A1 - začetna
A2 - osnovna
B1 - srednja
B2 - gimnazijska
C1 - zelo dobra
C2 - odlična

Angleščina poslovni tečaj

Znanje angleščine je v današnjem globalnem poslovnem svetu nujno. Poslovni jezikovni tečaji so namenjeni izpopolnjevanju znanja angleščine, ki je nujna za uspeh in lahko predstavlja konkurenčno prednost na trgu. Vsak tečaj je skrbno načrtovan in prilagojen potrebam poslovnega sveta. Poslovni programi so naravnani zelo praktično in vam bodo predstavljali izziv – z osvojenim znanjem jezika se boste lahko tekoče sporazumevali in bolj samozavestno nastopali, obenem pa boste bolje spoznali različne svetovne kulture in tudi na ta način širili svoja obzorja.

Kaj boste s poslovnim tečajem angleščine pridobili in izboljšali?

 • Osvojili boste spretnosti v poslovnih pogovorih.
 • Izboljšali boste natančnost izražanja.
 • Samozavestno boste znali povzemati, zastavljati pravilna vprašanja, izzvati ali zagovarjati mnenje.
 • Obogatili in utrdili boste najpogostejše in učinkovite fraze, da se boste lažje pogajali.
 • Znali boste sproščeno kramljati, čemur Angleži pravijo "small talk".
 • Zelo obogateno poslovno izrazoslovje boste aktivno uporabljali.
 • Razvili boste veščino poslušanja in dejavnega vključevanja v pogovor.
 • V mednarodnem okolju boste še uspešnejši.
 • Govorili boste veliko bolj prepričljivo, sproščeno, tekoče in pravilno.

Standard in Premium tečaji

V jezikovnem centru Mint lahko obiskujete poslovni tečaj angleščine enkrat ali dvakrat tedensko.

 • Standard: obsega 48 ur in poteka 1x3 ure na teden.
 • Premium: obsega 90 ur in poteka 2x3 ure na teden.
 • Standard +: poleg 48-urnega tečaja v skupini boste imeli tudi 2 individualni uri.
 • Premium +: obsega 90-urni tečaj v skupini in 2 individualni uri.
 • Standard + tujina: 48-urnemu tečaju v Ljubljani bo sledil enotedenski tečaj v Londonu, kjer boste imeli dovolj priložnosti, da svoje znanje angleščine nadgradite z intenzivno uporabo jezika v angleško govorečem okolju.
 • Premium + tujina: če boste izbrali 90-uri tečaj v Ljubljani, boste obiskali še dvotedenski poslovni tečaj v britanski prestolnici.

Podrobnosti o poslovnih jezikovnih tečajih angleščine

Pri pouku poslovne angleščine uporabljamo najsodobnejše pripomočke, saj smo bele table nadomestili s 64-palčnimi zasloni na dotik, pouk je še bolj interaktiven, pester in zabaven. Poleg najsodobnejših učnih materialov boste imeli tudi brezplačen dostop do interaktivnih spletnih vaj.

Za uspešno dokončanje posamezne stopnje je potrebno opraviti:

 • štiri 48-urne Standard tečaje (rumena, rdeča, zelena in modra barva) ali
 • dva 90-urna Premium tečaja (oranžna in vijoličasta barva).

Vsaka posamezna stopnja obsega štiri Standard tečaje ali dva Premium tečaja, pri čemer lahko vrstni red posameznih tečajev izberete sami – pomembno je le, da se udeležite vseh tečajev, ki so označeni z različnimi barvami.

Z udeležbo na naših jezikovnih tečajih boste tudi lažje uspešno opravili katerega od izpitov Univerze Cambridge na različnih zahtevnostnih stopnjah.

Stopnje po CEFR

CEFR = Common European Framework of Reference for Languages = Skupni evropski okvir za jezike

Jezikovni tečaji angleščine so razvrščeni v stopnje po skupnem evropskem okviru za jezike (CEFR), in sicer A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Za primerjavo: povprečno maturitetno znanje ustreza stopnji B2. Tečaji angleščine v skupini za fizične osebe so namenjeni odraslim od 16 let naprej in so večinoma semestrskega značaja. Praviloma potekajo v jesenskem semestru od konca septembra do konca januarja in v spomladanskem semestru od konca februarja do sredine junija. Tečaji v skupini večinoma potekajo ob delavnikih od 16:00 do 18:25 ali od 18:45 do 21:10. Poleg tečajev v skupini se lahko odločite tudi za pouk v paru ali za individualno obliko tečaja, ki nista vezana na semestrski urnik in se začneta po dogovoru. Šolska ura traja 45 minut. Pouk poteka v učilnicah na Vilharjevi 21 v Ljubljani.


Na tečaj se lahko vpišete kadarkoli, cena tečaja se prilagodi glede na vaš začetek učenja.

Plačilo šolnine

Plačilo šolnine pri semestrskih tečajih lahko poravnate v gotovini, s plačilnimi in s kreditnimi karticami. Pri tečajih v skupini in mini skupini imate na voljo do 4 mesečne obroke, pri drugem in vseh nadaljnjih obrokih je možno plačilo tudi po položnici. Pri pouku v paru in pri individualni obliki pa se šolnina poravna vnaprej. Cena vključuje tudi literaturo in DDV.

Če ne veste, kje začeti ali nadaljevati z učenjem angleščine, izpolnite e-test, za osebni nasvet pa nas pokličite na brezplačno številko 080 MINT (080 6468) ali pošljite e-pošto.