Angleščina za otroke

Dobro znanje angleščine je postalo nepogrešljivo, zato je pomembno, da se zavedamo zgodnjega učenja jezika. Že najmlajši otroci so vsak dan obdani z angleščino, saj so tako na televiziji kot spletu pogosto angleške vsebine. Tudi to je razlog, da se otroci lahko hitro naučijo angleško. Da bi bili suvereni v vsaki pogovorni situaciji in tudi pri pisanju v angleščini, je priporočljivo, da spoznajo in usvojijo pravilno rabo jezika.

V jezikovnem centru Mint lahko izbirate med različnimi tečaji angleščine glede na starostno skupino otrok in mladine. Tečaji so namenjeni vsem, ki želijo izboljšati poznavanje angleščine in hitro usvojiti osnovna znanja angleščine.

Tečaji Začetek Dnevi Termin Ure Šol. ur Cena Popust Akcija

Angleščina za predšolske otroke

Pri naših urah bodo otroci spoznavali angleščino na način, ki je podoben učenju materinega jezikaskozi pesmi, ki so podkrepljene z gibanjem in gibalno odzivnostjo ter skozi zgodbe, ki jim bodo omogočile spoznavanje "jezikovnih kosov" (chunks of language), ki vodi v celotno razumevanje in rabo jezika. 

Prednost takšnega načina učenja je ustvarjanje smiselnega konteksta – skozi pripovedovanje zgodb se otroci naučijo poslušati, govoriti in govorno sporočati v angleščini.

Učenje jezika s posnemanjem je v tej starosti zelo učinkovito, na primer ponavljanje besedila oseb iz zgodbe, učenje pesmi na pamet. Pomembno je tudi redno ponavljanje določenih aktivnosti, saj se na ta način strukturira dogajanje v razredu.

Interaktivno učno gradivo

Učenci niso v stiku s ciljnim jezikom samo prek učitelja, temveč tudi s pomočjo različnih virov, kot so pesmi, DVD, kartice z napisi in ostali razpoložljivi viri. Tako otroci spoznavajo svet angleščine z Backom Jonom, Čarovnico Winnie, Medvedkom Pujem in drugimi priljubljenimi junaki iz risank in zgodb.

Prilagojeno vsakemu otroku

Zgodnje učenje jezika prinese najboljše rezultate, saj je pri tej starosti usvajanje jezika nezavedno. Program ni zastavljen na pričakovanjih, da bodo po koncu leta znali povedati to ali ono, znali zapeti pesmico ali povedati zgodbico na pamet. Program jim omogoča spoznavanje jezika s tempom, ki je posameznemu otroku najbolj naraven. Vendar pa končni rezultati ponavadi presežejo še tako drzna pričakovanja.

Posebni ugodnosti

Brezplačno opravljanje testov Univerze Cambridge – prvi mednarodni certifikat vašega otroka. Enkrat na dve ali tri leta, ko dosežejo raven, ki ustreza enemu od testov, so otroci, ki obiskujejo naše tečaje, upravičeni do opravljanja brezplačnega testa Univerze Cambridge za otroke (Starters, Movers ali Flyers).

Angleščina za otroke

Znanje tujih jezikov je tisto, česar otroku nihče ne more vzeti in mu bo vedno predstavljajo pomembno prednost – morda se nekoč odloči za študij v tujini, skoraj zagotovo pa se bo na svoji poslovni poti srečal s situacijami, ko bo znanje angleščine nepogrešljivo. Da bo takrat popolnoma samozavesten, lahko poskrbite že v otroštvu.

Zgodnje učenje angleščine in drugih jezikov je priporočljivo predvsem zato, ker otroci hitreje in lažje usvajajo nova znanja in pridobijo pomembno sproščenost pri rabi jezika.

Zato omogočite svojemu otroku, da jezik osvoji takrat, ko je to najlažje. Pri tem bi lahko malo priredili star pregovor: "Kar se Janezek nauči, to Janez zna", kar pomeni, da moramo začeti dovolj zgodaj, če želimo nekaj dobro obvladati.

Bistveno je znanje, ne le ocena

Jezikovne tečaje največkrat obiskujejo učenci, ki so že v šoli uspešni, a si želijo več. Mi pa tečaje priporočamo tudi učencem, ki se jim v šoli morda kdaj zatakne. Namesto občasnih inštrukcij vam v takem primeru raje svetujemo celoletni tečaj, ki bo sistematična podpora delu v šoli. Tako končni rezultat ne bo le boljša ocena v šoli, ampak resnično znanje – za to pa gre, mar ne?

Posebna ugodnost

Brezplačno opravljanje testov Univerze Cambridge – prvi mednarodni certifikat vašega otroka. Enkrat na dve ali tri leta, ko dosežejo raven, ki ustreza enemu od testov, so otroci, ki obiskujejo naše tečaje, upravičeni do opravljanja brezplačnega testa Univerze Cambridge za otroke (Starters, Movers ali Flyers).

Izbrani učitelji

Učitelje, ki v jezikovnem centru Mint International House poučujejo otroke in mladino, skrbno izberemo glede na osebnostne lastnosti in strokovno znanje, ki ga pri nas še nadgradijo z izpopolnjevanjem po programu International House Certificate in Teaching Young Learners (IHCYL). Učitelji, ki imajo radi otroke in z veseljem poučujejo ter so opremljeni še z dodatnimi mednarodnimi kvalifikacijami, pa so vsekakor jamstvo, da bodo vaši otroci deležni najboljšega. Zavedamo se odgovornosti, saj je mnogim otrokom, sploh predšolskim, to prvi stik s tujim jezikom, ki pomembno oblikuje njihov kasnejši odnos do učenja jezikov.