Konverzacijski programi v španščini


Jezikovni tečaji konverzacije v španščini v jezikovnem centru Mint International House so namenjeni vsem, ki ste zadovoljni z doseženo ravnjo znanja, a imate občutek, da jezik premalo uporabljate in ga zato izgubljate. Da boste vselej v dobri kondiciji, bodo poskrbeli naši učitelji, ki bodo pripravili najrazličnejše teme, o katerih se boste pogovarjali. Ob tem boste obnovili in nadgradili besedišče, uporabne fraze, se izurili v podajanju in zastopanju mnenja, argumentov, znali se boste vljudno vključiti v razgovor, si izboriti besedo ...

Jezikovne tečaje konverzacije priporočamo od ravni B1 naprej. Pri tečajih konverzacije v angleščini so ure zasnovane kot učne delavnice, tipične aktivnosti so igranje vlog, delo v parih in debatni krožki na osnovi raznih aktualnih besedil. Vselej je zelo zanimivo in tečajniki so navdušeni, da si poleg jezika širijo tudi splošno razgledanost, saj je na tečaju marsikdaj govora o zadevah, o katerih sicer sploh ne bi razmišljali!

Kaj boste z internim tečajem konverzacije v španščini pridobili in izboljšali?


  • Govorili boste veliko bolj prepričljivo, sproščeno, tekoče in pravilno.
  • Izboljšali boste natančnost izražanja.
  • Obogatili in utrdili boste najpogostejše fraze.
  • Obnovili boste jezikovne strukture.
  • Izboljšali boste svoj besedni zaklad.
  • Osvojili boste spretnost kramljanja v španščini.
  • Lahko boste dobili in uspešno opravljali delo, ki zahteva znanje španščine.

Podrobnosti o internih jezikovnih tečajih konverzacije v španščini


Učitelji pri pouku uporabljajo sodoben slikovni material in kartončke, ki vam pomagajo pri pomnjenju, deležni pa boste tudi veliko koristnih dodatnih gradiv, ki jih bodo učitelji prinašali sproti glede na vaše potrebe.

Interni jezikovni tečaji konverzacije v španščini so razvrščeni v ravni po skupnem evropskem okviru za jezike (CEFR). Izvajamo jih na ravneh B1, B2, C1 in C2. Za primerjavo: povprečno maturitetno znanje ustreza ravni B2.Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si