Inštrukcije angleščine


Angleščina je jezik, ki odpira mnoga vrata. Ko se pri angleščini v šoli zatakne, ne čakajte predolgo, temveč nemudoma zagotovite učencu ali dijaku strokovno pomoč. Če se boste odzvali takoj, bo verjetno potrebno le nekaj ur dodatnih razlag in vaj. Naši učitelji imajo posluh za delo z mladino in ne le da zapolnijo vrzeli v znanju, temveč svoje varovance tudi navdušijo in spodbudijo k večji lastni aktivnosti, kar posledično pomeni boljši učni uspeh. Med naše največje uspehe štejemo, da je 50% dijakov, ki so imeli še v začetku četrtega letnika težave z angleščino, opravilo maturo s prav dobro oceno in 20% jih je bilo celo odličnih.

Običajno dijake v četrtem letniku (lahko pa že v tretjem) navdušimo, da namesto na inštrukcije hodijo na skupinsko pripravo na maturo, kar je cenovno precej ugodnejše, rezultati pa so odlični. Naši učitelji po potrebi tudi navežejo stik z učiteljem, ki učenca ali dijaka poučuje v redni šoli, kar omogoča dodatno učinkovito delo in dobre rezultate.

Naročite lahko posamezne ure inštrukcij, lahko pa je sodelovanje tudi daljše (čeprav običajno ni potrebno), oziroma učencu ali dijaku svetujemo najprimernejšo dodatno tečajno obliko, ki mu omogoča stalen stik z angleščino in s tem dodatna znanja, ki se hitro poznajo tudi v redni šoli.Jezikovni tečaji Mint International House Ljubljana -

 

Dvigujemo standarde jezikovnega izobraževanja.

Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si