CLIL - Content and Language Integrated Learning


CLIL – pomen poučevanje nejezikovnih predmetovv tujem jeziku. Predmet ni nujno povezan z učenjem jezika. Tako se mladi srečujejo s temami s področja zgodovine, umetnosti, biologije, fizike ali kemije, vendar njihovo spoznavanje poteka v angleškem jeziku. CLIL se uporablja in je učinkovit na vseh področjih – od osnovnega izobraževanja do izobraževanja odraslih, in tudi v visokem šolstvu. Njegova uspešnost se nenehno stopnjuje.

Učitelji, ki delajo s programom CLIL, so lahko strokovnjaki na svojem področju in niso nujno učitelji tujega jezika, vendar jezikovni center Mint International House zagotavlja, da imajo vsi učitelji mednarodni certifikat iz poučevanja tujega jezika (CELTA in IHCYL). Ključno je, da učenec pridobiva novo znanje o "nejezikovnem" predmetu, sočasno pa uporablja in se uči tudi tujega jezika. Uporabljena metodologija in pristopi se pogosto podrejajo področju poučevanega predmeta in vsebini.

Prednosti CLIL


 • Gradi medkulturno znanje in razumevanje,
 • razvija medkulturne komunikacijske spretnosti,
 • izboljša jezikovno kompetenco in ustno izražanje,
 • razvija večjezične interese in odnose,
 • ponuja možnosti za učenje vsebin iz različnih perspektiv,
 • učencem omogoča več stikov s tujim jezikom,
 • dopolnjuje ostale predmete in z njimi ne tekmuje,
 • menjuje učne metode in oblike,
 • dviguje motivacijo učenca in njegovo zaupanje tako v jezik kot tudi v predmet, ki se ga uči.

Je CLIL primeren za mojega otroka?


 • Če se vaš otrok primarno ne zanima za učenje tujega jezika, ga pa zanimajo poskusi, naravoslovje, umetnost ali zgodovina, je CLIL tisto orodje, s katerim bo posredno in popolnoma nezavedno pridobil jezikovne veščine, ne da bi imel občutek, da se uči slovnico in besedišče, kot je vajen pri pouku tujega jezika v šoli. Ker gre za vsebine, ki po naravi zahtevajo neko jezikovno kompetenco, ni starost tista, po kateri se oblikuje skupina, pač pa jezikovno predznanje. Tako se v skupini lahko družijo otroci, stari od 9 do 12 ali celo več let, povezuje pa jih zanimanje za določene vsebine.
 • Otrok naj ima za seboj vsaj 2 leti intenzivnih jezikovnih izkušenj (angleščina v šoli, dopolnjena z jezikovnim tečajem).

Tečaji angleščine po programu CLIL potekajo enkrat tedensko po dve šolski uri, in sicer popoldan praviloma od 15.00 do 16.30, od 16.45 do 18.15 ali od 18.30 do 20.00. Pouk poteka od oktobra do junija in obsega 60 ur. Jezikovni tečaji so razvrščeni v ravni po skupnem evropskem okviru za jezike (CEFR), in sicer A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Za primerjavo: povprečno maturitetno znanje ustreza ravni B2. Pouk poteka v učilnicah na Vilharjevi 21 v Ljubljani.

Plačilo šolnine pri tečajih za osnovnošolce lahko poravnate v gotovini, s plačilnimi in kreditnimi karticami ali s položnico. Izberete lahko do 6 mesečnih obrokov. Učbenik in delovni zvezek nista vključena v šolnino.

Spodaj izberite jezikovni tečaj po svojih željah.

Za osebni nasvet nas pokličite na 080 21 60 oz. pošljite e-pošto.


Skupina

Število tečajnikov je omejeno na 10, min. 5 in s povprečjem 7.
 

60 ur

1x 2 ure na teden
od 384 EUR
z DDV
    

 
TečajUreDneviTerminŠt. urCena z DDV
A1 ANG A1-2 51-2 a 1 x 3 sr 18:45 - 21:10 51 od 307,20 € IZBERI                                    
A1 ANG A1-2 51-2 b 1 x 3 sr 18:45 - 21:10 51 od 307,20 € IZBERI
A1 ANG A1-2 51-2 c 1 x 3 sr 18:45 - 21:10 51 od 307,20 € IZBERI
A2 ANG A2-2 51-2 a 1 x 3 sr 18:45 - 21:10 51 od 307,20 € IZBERI
A2 ANG A2-2 51-2 b 1 x 3 sr 18:45 - 21:10 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-1 a 1 x 3 po 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-1 b 1 x 3 po 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-1 c 1 x 3 po 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-2 d 1 x 3 sr 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-2 e 1 x 3 sr 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B1 ANG B1-1 51-2 f 1 x 3 sr 16:00 - 18:25 51 od 307,20 € IZBERI
B2 ANG B2-1 51 a 1 x 3 to 16:00 - 18:25 51od 492,00 € IZBERI
C1 ANG C1-1 51 a 1 x 3 to 16:00 - 18:25 51od 492,00 € IZBERI
C2ANG C2-1 51 a 1 x 3 to 16:00 - 18:25 51od 492,00 € IZBERI

Jezikovni tečaji Mint International House Ljubljana –

 

dvigujemo standarde jezikovnega izobraževanja.

Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si