Priprave na Goethe izpite


Vedno več podjetij svojim zaposlenim omogoča, da opravijo mednarodno veljavne izpite. Na ta način imajo tudi dober in enoten pregled nad jezikovnim znanjem zaposlenih.

Pripravljalni tečaji na nemške izpite so namenjeni tistim, ki bi radi opravili enega od mednarodno priznanih nemških izpitov Goethe Institut. Certifikat vam bo prišel prav pri dokazovanju znanja, ko boste iskali ali menjali zaposlitev, če želite na mednarodno izmenjavo, na študij ali delo v tujino, za podiplomski in doktorski študij.

Zakaj opraviti Goethe izpit?


 • Ker je mednarodno priznano potrdilo o znanju jezika.
 • Ker ga potrebujete za štipendije v tujini.
 • Ker ga potrebujete pri magistrskem ali doktorskem študiju.
 • Ker bo dobra priloga vašemu življenjepisu.

Kaj boste pridobili z individualno pripravo na Goethe izpite?


 • Izboljšali boste natančnost izražanja ter obogatili in utrdili besedišče ter najpogostejše in učinkovite fraze.
 • Govorili boste veliko bolj prepričljivo, sproščeno, tekoče in pravilno.
 • Razvili boste veščino poslušanja, ki vam bo koristila pri slušnem razumevanju.
 • Spretnejši boste v pisanju, ki je ena od veščin, ki se preverja na izpitu.
 • Obvladali boste različne tehnike branja.
 • Osvežili in nadgradili boste jezikovne strukture.
 • Dobro se boste seznanili z vsebino izpita in se izurili v tehniki reševanja različnih tipov izpitnih nalog.

Podrobnosti o individualnih pripravah na izpite Goethe


Pri pouku se uporabljajo najsodobnejši učbeniki in delovni zvezki, ki večinoma vsebujejo tudi CD, ter vrste in tipe vaj, ki so enake izpitnim. V učbeniku je tudi vsaj en primer celega modelnega testa. Učbeniki vsebujejo veliko vaj z rešitvami in razlagami, ki so namenjene dodatnemu samostojnemu učenju doma. Učitelji pri pouku uporabljajo sodoben slikovni material in kartončke, ki vam pomagajo pri pomnjenju, deležni pa boste tudi veliko koristnih dodatnih gradiv, ki jih bodo učitelji prinašali sproti glede na vaše potrebe.

Priprave na Goethe izpite so nivojsko razvrščene, le-ti pa so v skladu z skupnim evropskim okvirom za jezike (CEFR). Izpiti so na voljo za ravni: A2, B1, B2, C1 in C2. Za primerjavo: povprečno maturitetno znanje ustreza ravni B2.

Izobraževanje v individualni obliki praviloma poteka na sedežu naročnika, lahko pa tudi v jezikovnem centru Mint International House na Vilharjevi 21 v Ljubljani, prek videokonference ali v letoviškem kraju. Šolska ura traja 45 minut.


Cena na skupino

Cena na uro

Število tečajnikov je omejeno na 10, potni stroški in literatura nista vključena v šolnino.

60 ur

90 ur

1 ura

od 1.980,00 EUR

od 2.970,00 EUR

od 30,00 EUR

brez DDV

brez DDV

brez DDV

 
-------------------------------------------------------------------------
Tukaj se prikaže VSDL, ko se izbere npr. "Cena na skupino - 60 urni tečaj"

Splošne vsebine - cena na skupino

Termin Raven po CEFR cena na tečaj v EUR brez DDV število ur število skupin skupaj brez DDV skupaj z DDV
od 7-10 A1-B1 1.980,00 60 0 0,00 0,00
B2-C2 2.400,00 60 0 0,00 0,00
od 10-15 A1-B1 1.980,00 60 0 0,00 0,00
B2-C2 2.160,00 60 0 0,00 0,00
od 15-19 A1-B1 2.160,00 60 3 6.480,00 7.776,00  Izberi
B2-C2 2.640,00 60 0 0,00 0,00
od 19-21 A1-B1 1.890,00 60 1 1.890,00 2.268,00  Izberi
B2-C2 2.280,00 60 0 0,00 0,00
8.370,00 10.044,00
Cene ne vključujejo literature in morebitnih potnih stroškov.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tukaj se prikaže VSDL, ko se izbere npr. "CENA NA URO"

Splošne vsebine - cena na uro

Termin raven po CEFR cena na uro v EUR brez DDV število ur število skupin skupaj brez DDV skupaj z DDV
od 7-10 A1-B1 33,00 0 0 0,00 0,00
B2-C2 40,00 0 0 0,00 0,00
od 10-15 A1-B1 30,00 30 3 2.700,00 3.240,00  Izberi
B2-C2 36,00 0 0 0,00 0,00
od 15-19 A1-B1 36,00 45 2 3.240,00 3.888,00  Izberi
B2-C2 44,00 0 0 0,00 0,00
od 19-21 A1-B1 31,50 0 0 0,00 0,00
B2-C2 38,00 0 0 0,00 0,00
5.940,00 7.128,00
Cene ne vključujejo literature in morebitnih potnih stroškov.

Jezikovni tečaji Mint International House Ljubljana –

 

dvigujemo standarde jezikovnega izobraževanja.

Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si