Priprave na izpite Accademia Italiana di Lingua - AIL


Vedno več podjetij svojim zaposlenim omogoča, da opravijo mednarodno veljavne izpite. Na ta način imajo tudi dober in enoten pregled nad jezikovnim znanjem zaposlenih.

Pripravljalni tečaji so namenjeni tistim, ki bi radi opravili enega od mednarodno priznanih italijanskih izpitov Accademia Italiana di Lingua - AIL. Certifikat vam bo prišel prav pri dokazovanju znanja, ko boste iskali ali menjali zaposlitev, če želite na mednarodno izmenjavo, na študij ali delo v tujino, za podiplomski in doktorski študij. Italijanščina je jezik, ki odpira mnoga vrata.

Zakaj opraviti izpit AIL?


 • Ker je mednarodno priznano potrdilo o znanju jezika.
 • Ker ga potrebujete za štipendije v tujini.
 • Ker ga potrebujete pri magistrskem ali doktorskem študiju.
 • Ker bo dobra priloga vašemu življenjepisu.

Kaj boste z individualno pripravo na izpite AIL pridobili?


 • Izboljšali boste natančnost izražanja ter obogatili in utrdili besedišče ter najpogostejše in učinkovite fraze.
 • Govorili boste veliko bolj prepričljivo, sproščeno, tekoče in pravilno.
 • Razvili boste veščino poslušanja, ki vam bo koristila pri slušnem razumevanju.
 • Spretnejši boste v pisanju, ki je ena od veščin, ki se preverja na izpitu.
 • Obvladali boste različne tehnike branja.
 • Osvežili in nadgradili boste jezikovne strukture.
 • Dobro se boste seznanili z vsebino izpita in se izurili v tehniki reševanja različnih tipov izpitnih nalog.

Podrobnosti o individualnih pripravah na izpite AIL


Pri pouku se uporabljajo najsodobnejši učbeniki in delovni zvezki, ki večinoma vsebujejo tudi CD, ter vrste in tipe vaj, ki so enake izpitnim. V učbeniku je tudi vsaj en primer celega modelnega testa. Učbeniki vsebujejo veliko vaj z rešitvami in razlagami, ki so namenjene dodatnemu samostojnemu učenju doma. Učitelji pri pouku uporabljajo sodoben slikovni material in kartončke, ki vam pomagajo pri pomnjenju, deležni pa boste tudi veliko koristnih dodatnih gradiv, ki jih bodo učitelji prinašali sproti glede na vaše potrebe.

Priprave na izpite so nivojsko razvrščene glede izpite AIL, le-ti pa so v skladu z skupnim evropskim okvirom za jezike (CEFR). Izpiti so na voljo za ravni: A2, B1, B2 in C1.

Izobraževanje v individualni obliki praviloma poteka na sedežu naročnika, lahko pa tudi v jezikovnem centru Mint International House na Vilharjevi 21 v Ljubljani, prek videokonference ali v letoviškem kraju. Šolska ura traja 45 minut.

Če ne veste, kje začeti ali nadaljevati z učenjem italijanščine, izpolnite e-test,
za osebni nasvet pa nas pokličite na brezplačno številko  080 MINT  ali pošljite e-pošto.Jezikovni tečaji Mint International House Ljubljana –

 

dvigujemo standarde jezikovnega izobraževanja.

Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si