Poslovna komunikacija v angleščini


Znanje angleščine je v današnjem globalnem poslovnem svetu nujno. Poslovni jezikovni tečaji so namenjeni izpopolnjevanju znanja angleščine, ki je nujna za uspeh in lahko predstavlja konkurenčno prednost na trgu. Vsak tečaj je skrbno načrtovan in prilagojen potrebam poslovnega sveta. Poslovni programi so naravnani zelo praktično in vam bodo predstavljali izziv – z osvojenim znanjem jezika se boste lahko tekoče sporazumevali in bolj samozavestno nastopali, obenem pa boste bolje spoznali različne svetovne kulture in tudi na ta način širili svoja obzorja.

Kaj boste z internim poslovnim tečajem angleščine pridobili in izboljšali?


  • Osvojili boste spretnosti v poslovnih pogovorih.
  • Izboljšali boste natančnost izražanja.
  • Samozavestno boste znali povzemati, zastavljati pravilna vprašanja, izzvati ali zagovarjati mnenje.
  • Obogatili in utrdili boste najpogostejše in učinkovite fraze, da se boste lažje pogajali.
  • Znali boste sproščeno kramljati, čemur Angleži pravijo "small talk".
  • Zelo obogateno poslovno izrazoslovje boste aktivno uporabljali.
  • Razvili boste veščino poslušanja in dejavnega vključevanja v pogovor.
  • V mednarodnem okolju boste še uspešnejši.
  • Govorili boste veliko bolj prepričljivo, sproščeno, tekoče in pravilno.

Podrobnosti o internih poslovnih jezikovnih tečajih angleščine


Pri pouku se uporabljajo najsodobnejši poslovni učbeniki in delovni zvezki, ki večinoma vsebujejo tudi CD in interaktivne spletne vaje. Učitelji pri pouku uporabljajo sodoben slikovni material in kartončke, ki vam pomagajo pri pomnjenju, deležni pa boste tudi veliko koristnih dodatnih gradiv, ki jih bodo učitelji prinašali sproti glede na vaše potrebe.

Interni poslovni jezikovni tečaji angleščine so razvrščeni v ravni po skupnem evropskem okviru za jezike (CEFR), in sicer A1, A2, B1, B2, C1 in C2. Za primerjavo: povprečno maturitetno znanje ustreza ravni B2.

Izobraževanje v internih skupinah praviloma poteka na sedežu naročnika, lahko pa tudi v jezikovnem centru Mint International House na Vilharjevi 21 v Ljubljani, prek videokonference ali v letoviškem kraju. Šolska ura traja 45 minut.Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si