Prijava na e-novice


Prijavite se in bodite obveščeni o novostihDELE - splošna španščina - jezikovni center Mint IH Ljubljana

Poljubna vsebina

DELE


DELE je kratica za Diploma iz španščine kot tujega jezika (Diploma de Espa?ol como Lengua Extranjera). Je uraden dokument, ki ga podeljuje Instituto Cervantes v imenu Ministrstva za izobraževanje, socialno politiko in šport Španije, na podlagi dokazane stopnje znanja španskega jezika.

Izpiti sestojijo iz petih preizkusov in ti iz različnih vaj. Za pridobitev diplome DELE, je potrebno doseči majmanj 70% pravilnih odgovorov v vsaki izmed treh skupin (bralno razumevanje in pisno izražanje, slušno razumevanje in ustno izražanje, slovnica in besedišče). Edina ocena je "opravil / ni opravil".DELE A1


Diploma iz španskega jezika ustreza "preživetveni stopnji - A1".


Prvi izmed šestih stopenj Skupnega evropskega referenčnega okvirja za jezike. Ta diploma potrjuje usposobljenost za sporazumevanje v preprosti komunikaciji, povezani z neposrednimi potrebami ali z zelo vsakdanjimi temami.


DELE A2


Diploma iz španskega jezika ustreza stopnji “sporazumevalni prag - A2”.


Ta diploma dokazuje zadostno jezikovno sposobnost za razumevanje vsakdanjih izrazov pogoste rabe, ki so povezani s področjem izkušenj, ki so še posebno pomembne (osnovne informacije o sebi, družini, nakupih, pomebnejših krajih, poklicih itd.).


DELE B1


Diploma iz španskega jezika na ravni - B1.


Potrjuje zadostno jezikovno usposobljenost za razumevanje in primerno odzivanje v najobičajneših situacijah iz vsakdanjega življenja in za osnovno izražanje želja in potreb.


DELE B2


Diploma iz španskega jezika ne ravni - B2).


Ta diploma dokazuje zadostno jezikovno usposobljenost za sporazumevanje v vsakdanjih situacijah, v običajnih komunikacijskih pogojih, ki ne zahtevajo specializirane rabe jezika.


DELE C1


Diploma iz španskega jezika ustreza ravni “Dober uporabnik -C1”.


Ta diploma dokazuje visoko jezikovno usposobljenost uporabnika za sporazumevanje v vseh situacijah z veliko gotovostjo in samozavestjo.


DELE C2


Diploma iz španskega jezika na ravni - C2.


Ta diploma dokazuje jezikovno usposobljenost za sporazumevanje v zahtevnejših okoliščinah, v katerih je potrebna visoka raven znanja jezika in poznavanje kulturnih navad, ki se manifestirajo preko jezika.

Kontakt

Mint International House, d.o.o. Vilharjeva 21
SI - 1000 Ljubljana


T: +386 1 300 4 300
F: +386 1 300 4 301
M: +386 31 67 77 87
E: info@mint.si